Modele de examen intensiv engleza

Admiserea s-a făcut în ordine descrescătoare a perfortajelor, pana la Ocuparea numarului de LocURI aprobat: 25 LocURI. Dacă PE ultimul Loc au existat perfortaje EGALE, au fost admiși toți candidații, fără a se depăși numărul de 30 LocURI. Proba ORALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ este programată în Data de 22 IUNIE 2018 conforme programării care va fi afișată cu o zi înainte. PERFORTAJUL MAXIME AL ACESTEI PROBE ESTE DE 100 PUNCTE. Exemplu TEST DE LIMBĂ ENGLEZĂ PENTRU CLASA A 5-A INTENSIV (2014) 29 mai – 15 iunie 2018 între orele 08,30 – 14,00 CELE 50 DE LOCURI APROBATE PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 SE VOR COMPLETA ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A NOTEI FINALE (MEDIA ARITMETICĂ A NOTELOR OBȚINUTE LA CELE DOUĂ PROBE) CONTESTAŢIILE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL ŞCOLII Înscrierea elevilor s-A făcut printr-o Cerere scrisă, la Secretariatul școlii, în perioada 25 mai – 2 iunie 2014, semnată de părinte sau Tutore Legal. Examenul s-a desfășurat în Data de 4 iunie orele 11:00 la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” (LOCAL GIMNAZIU). Vedeți rezultatele mai jos. Curriculumul cuprinde 4 ore de limba engleză/săptamana (timp de Patru Ani). Vedeți mai jos Programa pentru examen și modele de subiecte: Proba se va desfășura între orele 09,00 – 10,00 pentru Proba de LIMBA ENGLEZĂ – SCRIS, candidații se vor prezenta în Data de PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IV-A-LIMBA ENGLEZĂ REZULTATE LA TESTAREA PENTRU CLASA DE ENGLEZĂ INTENSIV 2015-2016 Selecția pentru clasa a V-a de ENGLEZĂ Intensiv, pentru anul școlar 2015 – 2016 s-a realizat pe baza unui test de limba ENGLEZĂ, susținut la sfârșitul anului școlar de către elevii Care au terminat clasa a IV-a. TESTAREA PENTRU ADMISEREA ÎN CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019.

Posted in Okategoriserade.