Filmverktyg

Två smidiga filmredigeringsverktyg är youtubes egen redigering, samt imovie från apple. Den film hjälper dig att göra en enkel redigering och går även igenom, lite kortfattat, hur du lägger upp ditt klipp på youtube.

GPS-lektion.se

På gpslektion.se kan lärare och elever utnyttja GPS-funktionaliteten i mobiltelefoner och skapa exkursioner, stadsvandringar och lektioner. Dessa baserar sig på att man följer utstakade vägar, och vid olika platser möts av information och uppgifter. Hela lösningen är öppen för vem som helst, och är helt utan kostnad.

Det finns ingen inloggning på sidan, och man kan komma igång med lektionen utan några dröjsmål. Lärare kan dessutom se alla sina elevers positioner live, men för detta måste eleverna aktivt delge sina positioner. Inga personuppgifter eller GPS-positioner lagras på servern för andra ändamål.

gpslektion lathund